Kefir "Katyusha" 1,5% vetgehalte 375 g.

Kefir "Katyusha" 1,5% vetgehalte 375 g.